Leczenie depresji alkoholowej

smuta kobieta z kieliszkiem alkoholu

Alkohol oraz depresja stosunkowo często idą w parze. Napoje alkoholowe to jedne z najczęściej używanych substancji psychoaktywnych w wielu krajach na świecie, których nadużywanie może prowadzić nie tylko do nałogu, ale także do niebezpiecznych zaburzeń depresyjnych. Udowodniono, że osoby uzależnione od alkoholu znacznie częściej zapadają na depresję niż reszta populacji. U części osób objawy depresyjne pojawiają się po odstawieniu alkoholu (w tak zwanym alkoholowym zespole abstynencyjnym).

Leczenie depresji u osoby uzależnionej jest konieczne, kiedy obniżenie nastroju występuje codziennie przez większą część doby, kiedy dochodzi do utraty zainteresowań i poczucia braku energii. Niekiedy depresji u osoby nadmiernie pijącej alkohol towarzyszą takie objawy, jak utrata wiary w siebie, nawracające myśli samobójcze, problemy z pamięcią oraz zaburzenia snu. Wystąpienie powyższych symptomów, oznaczających pojawienie się depresji, której źródłem jest uzależnienie od alkoholu (potocznie ludzie nazywają to zaburzenie depresją alkoholową) , powinno skłonić do wizyty u lekarza psychiatry lub u psychoterapeuty uzależnień, aby podjąć właściwe leczenie.

Leczenie depresji u osoby pijącej alkohol w sposób szkodliwy – odpowiednia psychoterapia uzależnień

Leczenie depresji współistniejącej z problemem alkoholowym może odbywać się zarówno przy pomocy środków farmakologicznych, jak i odpowiedniej psychoterapii. Skuteczność farmakoterapii jest dość wysoka, jednak wiąże się z koniecznością utrzymywania abstynencji, gdyż spożywanie alkoholu w czasie leczenia grozi zatruciem oraz znacznie zmniejsza jej skuteczność.

Wybór właściwej metody leczenia depresji u osoby uzależnionej od alkoholu w dużej mierze jest zależy od stopnia nasilenia objawów. W niektórych sytuacjach konieczna jest hospitalizacja, w innych przypadkach wystarcza odpowiednia regularna psychoterapia. Duży wpływ na skuteczność leczenia depresji ma zaangażowanie rodziny chorego, a także sama jego motywacja i wola podjęcia walki z nałogiem.

Leczenie pierwszego epizodu depresji, również u osoby uzależnionej od alkoholu, na ogół trwa od sześciu do dwunastu miesięcy, zaś każdego kolejnego nie krócej niż dwa lata. Kompleksowe podejście do pacjenta, a więc redukcja zaburzeń nastroju przy pomocy środków farmakologicznych w połączeniu z odpowiednią psychoterapią pozwala osiągnąć korzystne efekty leczenia.

INZPiRO Warszawa.