Leczenia depresji poporodowej

objawy depresji u kobiety po porodzie

Depresja poporodowa to rodzaj zaburzeń depresyjnych pojawiających się u kobiet po urodzeniu dziecka. Ich wystąpienie jest uzależnione od wielu różnych przyczyn, między innymi od czynników biologicznych, psychiczno-społecznych i innych. Wyróżnia się kilka stanów zburzeń psychicznych w okresie połogu – właściwa depresja poporodowa najczęściej rozpoczyna się około trzeciego-czwartego dnia po porodzie, a trwać może nawet przez kilka miesięcy. Do jej głównych objawów zalicza się drażliwość, chroniczne zmęczenie, brak apetytu, niezdolność do odczuwania radości oraz nieuzasadniony lęk.

Leczenie depresji poporodowej jest w dużym stopniu uzależnione od stopnia nasilenia towarzyszącej jej objawów. Istnieje kilka efektywnych sposobów leczenia depresji po porodzie,
a do najpopularniejszych zalicza się psychoterapię oraz farmakoterapię.

Profesjonalne leczenie depresji poporodowej

U wielu kobiet, u których zdiagnozowano depresję po urodzeniu dziecka, często objawy ustępują samoistnie, jednak na poprawę niekiedy trzeba czekać długimi tygodniami czy nawet kilka miesięcy. Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem wydaje się być specjalistyczne leczenie depresji poporodowej, ponieważ umożliwia to znacznie szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.

Kiedy objawy zaburzeń depresyjnych są wyraźne i silne, lekarz specjalista psychiatra może zalecić farmakoterapię polegającą na przyjmowaniu ściśle określonych przez lekarza leków o działaniu przeciwdepresyjnym. Skuteczną formą leczenia depresji poporodowej jest także psychoterapia, która nie oddziałuje w bezpośredni sposób na organizm matki (niektóre podawane leki mogą przedostawać się wraz z mlekiem do układu dziecka dlatego można je przyjmować tylko po konsultacji lekarza psychiatry).

W ramach leczenia depresji poporodowej można korzystać z różnych nurtów psychoterapii. Skuteczne efekty przynosi na przykład terapia behawioralno-poznawcza oraz psychodynamiczna, ale coraz częściej pacjentkom proponuje się psychoterapia w nurcie eklektycznym. By leczenie depresji poporodowej było bardziej efektywne, pacjentka może wziąć udział w terapii wraz ze swoim partnerem.