Konsultacje lekarza dietetyka

Konsultacji dietetyka wymagają Pacjenci, którzy z powodów zdrowotnych (nadwaga, otyłość, wysoki poziom cholesterolu, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze,  zawał serca, cukrzyca, udar,  choroby nerek, choroby przewodu pokarmowego, osteoporoza oraz  inne) powinny odżywiać się w optymalny dla nich sposób. Zmiany sposobu odżywiania w konsultacji z lekarzem dietetykiem wymagają także te osoby, które chciałyby zapobiec wystąpieniu wielu spośród ww. chorób. Właściwe odżywianie jest też bardzo ważne  w dzieciństwie, a także w czasie ciąży i laktacji u kobiet. Dieta powinna być dostosowana indywidualnie do potrzeb Pacjenta/Pacjentki  z uwzględnieniem jego obecnego stanu zdrowia.

Leczenie polega na określeniu potrzeb żywieniowych Pacjentki/Pacjenta z uwzględnieniem stanu odżywienia, stanu zdrowia, współistniejących chorób i stosowanej farmakologii. Na pierwszą konsultację Pacjentka/Pacjent  powienien przynieść wyniki ostatnich badań krwi , także wypisy szpitalne, jeśli była/był  ostatnio w szpitalu. Powinno się również mieć spisane nazwy stosowanych leków oraz ich dawkowanie. W niektórych przypadkach może istnieć potrzeba aktualizacji badań lub ich rozszerzenie. W czasie pierwszej konsultacji specjalista dietetyk zbiera wywiad żywieniowy. Potem przygotowuje zalecenia dietetyczne. W trakcie kolejnych konsultacji  wyjaśnia i ewentualnie koryguje zasady stosowania diety. Częstotliwość wizyt kontrolnych jest ustalana indywidualnie z Pacjentką/Pacjentem zależnie od stosowanego postępowania dietetycznego.

Zapisz się lub zadzwoń do recepcji INZPiRO.