Leczenie depresji

objawy depresji u starszego mężczyzny

Depresja to obecnie jedno z częściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych, którego odpowiednie leczenie jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala uniknąć poważnych konsekwencji zarówno dla chorego, jak i dla członków jego rodziny. Pacjenci z depresją najczęściej trafiają do specjalistów lekarzy pierwszego kontaktu oraz do neurologów albo do psychologa, a tymczasem fachowej pomocy w takich przypadkach jest w stanie udzielić jedynie wykwalifikowany lekarz psychiatra.

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest obecnie jedną z głównych przyczyn niesprawności oraz niezdolności do pracy w wielu krajach na całym świecie. Na depresję cierpi kilkanaście procent całej populacji, przy czym zdecydowanie częściej depresja jest rozpoznawana u kobiet, niż u mężczyzn.

Przy większości zaburzeń depresyjnych konieczne jest podjęcie odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Nie jest to jednak jedyna forma pomocy osobom cierpiącym z powodu depresji. Lekarz psychiatra może, w uzasadnionych przypadkach, zasugerować choremu rozpoczęcie psychoterapii i poleci mu odpowiednio wykształconego psychoterapeutę. Równie ważne, poza farmakoterapią prowadzoną przez lekarza psychiatrę i poza psychoterapią, wydaje się być wsparcie ze strony rodziny. Taka pomoc osób z najbliższego środowiska, nawet jeśli jest niewielka, odgrywa kluczową rolę w procesie zdrowienia z depresji, pozwalając pacjentowi normalnie funkcjonować.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza po pomoc?

Na konsultację do lekarza psychiatry należy się zgłosić, kiedy zaobserwujemy u siebie chroniczną bezsenność lub regularne zbyt wczesne wybudzanie się, przewlekłe dolegliwości somatyczne niewyjaśnione przez lekarzy innych specjalności, nadużywanie substancji psychoaktywnych.

W naszym ośrodku zlokalizowanym w Warszawie, oferujemy specjalistyczną pomoc osobom z zaburzeniami depresyjnymi. Zakres pomocy lekarza psychiatry zawsze jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjentki lub pacjenta cierpiącego na depresję. Udzielając wsparcia pacjentom w depresji, nasi lekarze psychiatrzy koncentrują się przede wszystkim na postawieniu właściwej diagnozy, a następnie na wdrożeniu i monitorowaniu skutecznej bezpiecznej terapii. Zawsze dbamy o zapewnienie przyjaznej atmosfery sprzyjającej leczeniu. Nasi lekarze psychiatrzy, a także, jeśli to konieczne, psychoterapeuci lub psycholog kliniczny zajmują się w naszym ośrodku w Warszawie psychoedukacją chorego, jego bliskich, która dotyczy objawów, przebiegu oraz czasu trwania choroby, jaką jest depresja.

Leczenie

Aby rozpocząć leczenie, najpierw należy postawić prawidłową diagnozę. Męczące Cię (lub kogoś bliskiego) uczucie dojmującego smutku, obniżenie nastroju oraz ogólna niechęć do życia to najczęściej wskazywane dolegliwości wśród osób, które zdecydowały się na wizytę u psychologa lub psychiatry. Pozostałe to między innymi silne wyrzuty sumienia, poczucie winy, lęki, obawy, nieustanne zamartwiane się i brak nadziei na to, że stan psychiczny ulegnie poprawie. Dłuższe utrzymywanie się tych objawów lub nasilenie poczucia beznadziei może potwierdzić zaburzenie, które odbiera radość z życia i sprawia, że chory widzi świat wyłącznie w ciemnych barwach. To depresja.

Depresja jest chorobą, którą można i należy leczyć. Korzyści wiążące się z odzyskaniem zdrowia są bezcenne – człowiek dotknięty depresją znów zacznie cieszyć się życiem i radzić sobie z problemami codzienności, które w trakcie choroby mogą wydawać się nierozwiązywalne. Zaburzenia na tle psychicznym leczy się farmakologicznie, poprzez psychoterapię lub łącząc obie metody.

Którą metodę leczenia wybrać?

Niezależnie od tego, czy – wspólnie ze specjalistą – wybierzemy leczenie farmakologiczne, czy terapię, niezbędna jest wcześniejsza konsultacja z psychologiem lub psychiatrą. Tylko specjalista może doradzić właściwe rozwiązanie terapeutyczne.
Psychoterapia wspierana farmakoterapią (lub farmakoterapia wspierana psychoterapią) pozwala uzyskać efekty, które zostaną utrzymane również po zakończeniu leczenia. Psychoterapeuci INZPiRO , a także lekarze psychiatrzy są dostępni zwykle w nieodległym terminie. Jeżeli szukasz miejsca, w którym uzyskasz specjalistyczną pomoc, już dzisiaj skontaktuj się z naszą poradnią. Liczna kadra medyczna umożliwia niemal natychmiastowe umówienie się na wizytę z wybranym lekarzem lub psychoteraputą. Ten zapozna się z problemem, postawi diagnozę oraz dobierze najskuteczniejszą, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb metodę leczenia.