Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci to metoda polegającą na ocenie funkcjonowania dziecka przez profesjonalistę, a następnie na wspieraniu dziecka i jego rodzica/rodziców/opiekunów w korekcie nieprawidłowości oraz poradzenie sobie z trudnościami.

Kiedy udać się do psychoterapeuty dziecięcego?

Psychoterapia dziecka wskazana jest wtedy, gdy funkcjonowanie dziecka odbiega od szeroko rozumianych norm rozwojowych. Wskazana jest kiedy, w ocenie rodzica, opiekuna lub otoczenia dziecko funkcjonuje w sposób nieadekwatny, ma trudności emocjonalne, nie stosuje się do zasad i ma trudności w codziennym funkcjonowaniu. Pierwszym odbiorcą nieprawidłowych I niepokojących zachowań u dziecka są jego rodzice/opiekunowie i najbliższe otoczenie. Dlatego na pierwsze spotkanie zapraszany jest tylko opiekun (bez dziecka). Specjalista podczas takiego spotkania zbiera szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju biopsychospolecznego dziecka. Następne spotkania odbywają się już z udziałem dziecka, mają formę zabawy, obserwacji I swobodnej rozmowy. W terapii ważna jest indywidualna praca z dzieckiem, w której stosowane są metody adekwatne do wieku rozwojowego oraz praca z rodzicem/rodzicami w kontekście funkcjonowania dziecka. Spotkanie z dzieckiem trwa 50 minut, ale początkowo może mieć formę krótszych spotkań – to zależy to od wieku dziecka i jego funkcjonowania podczas spotkania. Rodzic nie jest obecny podczas spotkania terapeuty z dzieckiem, chyba że jest to wskazane przez terapeutę.

Uwaga! W razie potrzeby psychoterapeuta dziecięcych sporządza opinię do celów sądowych.

Psychoterapeuta dziecięcy i dla młodzieży pracujący w INZPiRO Warszawa: Jolanta Klocek i Patrycja Nalazek – patrz: Nasi Specjaliści

Zapisy w recepcji: kontakt.