Indywidualne podejście do każdego pacjenta

para u psychoterapeuty

Psychoterapia par i rodzin

Psychoterapia rodzinna (metoda systemowa) polega na pracy psychoterapeuty z członkami  rodziny. Zakłada ona, że sposób funkcjonowania osoby, przeżywane przez nią problemy, należy widzieć w szerokim kontekście układu rodzinnego, w jakim żyje. Zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób. Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne itp. mogą być dla psychoterapeuty sygnałami, że wsparcia terapeutycznego potrzebuje cały system rodzinny. Pomoc psychoterapeuty polega na pracy z rodziną nad zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami.

Ponieważ każda rodzina jest inna, nie ma też jednego identycznego  schematu pracy w ramach tej metody. Metoda ta jest dostosowana do wyjątkowości każdego systemu rodzinnego, z którym pracuje psycholog lub psychoterapeuta rodzinny. Psychoterapia jest  prowadzona zgodnie z rytmem  rodziny i gotowością do zmiany. Praca psychoterapeuty i rodziny nad zmianą przebiega równolegle na trzech płaszczyznach, tj. sferze emocjonalnej, poznawczej i na poziomie zachowań.

Kiedy cała rodzina jest pacjentem, to jej członkowie są zapraszani na serię spotkań, które służą lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie, takich jak wzajemna komunikacja, ustalanie czytelnych granic, określenie ról, norm postępowania, wyrażanie i przeżywanie emocji, rozwiązywanie konfliktów, komunikowanie oczekiwań, potrzeb i uczuć, umacnianie więzi między poszczególnymi członkami.

Na psychoterapię prowadzoną  w warszawskim Instytucie Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości zapraszamy także pary przeżywające trudności i konflikty, chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz swój związek. Na terapię zapraszamy również te pary, które żyją w przekonaniu, że już za późno, bo „wypróbowali wszystko”.

Pacjentem jest małżeństwo lub para, hetero- lub homoseksulana - będąca w związku nieformalnym. Psychoterapeuta pomaga parze zlokalizować źródło trudności i przełamać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów porozumiewania się, ukazanie wzajemnie dysfunkcjonalnych sposobów zachowania się, prowadzących często do konfliktów i impasu w związku.

Terapia par umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie problemów, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienia porozumienia, wyjście z kryzysu.

Psychoterapia par i rodzin rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami z psychoterapeutą zwanymi konsultacjami. Po nich zostaje zawarty kontrakt psychoterapeutyczny określający, nad czym para lub rodzina chce pracować, jak często będzie się spotykała z terapeutą, jak długo będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostają zasady odwołania sesji. W psychoterapii par częstość spotkań psychoterapeuta ustala indywidualnie. Zazwyczaj jest to 50 minut lub 1,5 godziny, co 2 tygodnie. W terapii rodzin spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz na trzy tygodnie.

Zapisz się lub zadzwoń do recepcji – poradnia małżeńska INZPiRO Warszawa mieści się przy ul. Siennej 72 w Warszawie.