Konsultacje i terapia seksuologiczna

Seksuologia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, obejmująca szeroko pojętą seksualność człowieka w sferze ciała i psychiki. Konsultacja psychologiczno-seksuologiczna to rozmowa z psychologiem – seksuologiem, która pozwala przyjrzeć się własnej seksualności, potrzebom emocjonalnym i seksualnym oraz niepokojom i problemom związanym z tą sferą. Konsultacja służy także postawieniu wstępnej diagnozy zgłaszanego problemu oraz zastanowieniu się nad metodą pracy nad nim.

Do psychologa – seksuologa warto zgłosić się w następujących sytuacjach:

  • poczucie uzależnienia od seksu – ciągłe myślenie o seksie (zaabsorbowanie fantazjami czy aktywnością seksualną), które zakłóca i wyniszcza codzienne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i inne sfery życia;
  • poczucie uzależnienia od pornografii lub kompulsywnej masturbacji;
  • niepokojące skłonności seksualne, szczególne upodobania seksualne, które zamiast satysfakcji i przyjemności przynoszą ból i cierpienie (zaburzenia preferencji seksualnych);
  • trudności związane z poczuciem własnej kobiecości/ męskości;
  • niepewność albo pomieszanie związane z własną identyfikacją płciową lub orientacją seksualną;
  • jeśli aktywność seksualna budzi niechęć, awersję, jest kojarzona z bólem (dyspareunia) lub lękiem oraz brakiem satysfakcji;
  • występują problemy z erekcją, wytryskiem, orgazmem, prawdopodobnie związane z przyczynami psychologicznymi;
  • pojawiają się problemy związane z mimowolnymi skurczami pochwy, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi odbycie stosunku (pochwica);
  • występują problemy psychologiczne związane z byciem ofiarą wykorzystania seksualnego lub przemocy seksualnej;
  • można zaobserwować powtarzające się problemy w związkach miłosnych, partnerskich, trudności relacyjne, lęk przed bliskością, intymnością.

Terapia psychologiczno-seksuologiczna może przebiegać na różnym poziomie złożoności, w zależności od skomplikowania i głębokości zgłaszanych problemów, ich zasięgu i odniesieniu do innych obszarów osobowościowych oraz sfer życia. Niekiedy wystarczy jedna bądź kilka konsultacji specjalisty, aby uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie, a także poradę lub zalecenie. Częściej jednak potrzebny jest cykl spotkań niezbędnych do pogłębienia rozumienia zgłaszanego problemu i pracy nad nim. Często zdarza się i tak, że obserwowany symptom seksuologiczny okazuje się być częścią głębszego problemu tożsamościowego lub ogólnie mówiąc – psychologicznego. Nasza seksualność, kobiecość czy męskość to integralna część nas samych i naszego wewnętrznego świata. W tej sytuacji zalecana jest krótko- lub długoterminowa pomoc psychoterapeutyczna, której częścią będzie zajmowanie się seksualnością i problemami seksuologicznymi, ale obejmować ona będzie także inne sfery życia.