NASI SPECJALIŚCI

Dyrektor medyczny INZPiRO: Dr n. med. Dariusz Maciej Myszka.

LEKARZE PSYCHIATRZY

Dr n. med. Dariusz Maciej Myszka lekarz, specjalista psychiatra, adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od lat specjalizujący się w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń snu. Dyrektor medyczny INZPiRO. Prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku niemieckim.

Joanna Głowacka – lekarz medycyny, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracowała w Szpitalu Nowowiejskim, a także w Przychodni Zdrowia Psychicznego przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Dodatkowo współpracowała z Zakładem Komórkowej Transdukcji Sygnału Polskiej Akademii Nauk w zakresie patogenezy choroby Alzheimera. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, tików, zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych, a także psychoz. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne.

Dr n. med. Maciej Kopera – lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako psychiatra w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Odbywał stypendium naukowe Fogarty w University of Michigan Department of Psychiatry Addiction Research Center, gdzie szkolił się i realizował projekty badań z obszaru uzależnień. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychoz oraz zaburzeń snu. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku angielskim.Rozmowa z dr n. med. Maciejem Koperą, lekarzem psychiatrą

Andrzej Wakarow – lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Przez wiele lat był Asystentem Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował jako lekarz psychiatra w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń snu. Szkolił się w zakresie psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. W INZPiRO prowadzi konsultacje psychiatryczne, także w języku ukraińskim i rosyjskim.

Paweł Wiśniewski – lekarz specjalizujący się w psychiatrii. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz rezydent w w Oddziale I Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie opiekuje się pacjentami w ramach oddziału ogólnopsychiatrycznego. Zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychoz oraz zaburzeń snu. Wcześniej pracował jako wykładowca w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny w zakresie fizjologii człowieka.

PSYCHOTERAPEUCI I PSYCHOLODZY

Marta Baraniak-Wiśniewska – psycholog, psychoterapeutka. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła  czteroletnie profesjonalne szkolenie z zakresu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkolenie w Studium Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji.  Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach, na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w środowiskowym domu samopomocy dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i w ośrodku interwencji kryzysowej.  W INZPiRO pracuje z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej: doświadczającymi kryzysu psychicznego, zaburzeń nastroju, depresji, lęków, nerwic, innych zaburzeń emocjonalnych, trudności w relacjach z innymi. Zajmuje się również psychoedukacją. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków od 16-go roku życia, par i rodzin oraz konsultacje dla rodziców. Pracuje pod stałą superwizją.

Łukasz Baryckipsycholog, psychoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Absolwent 3-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej (obecnie Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej) w Krakowie. W swojej pracy kieruje się zasadą integrowania różnych kierunków psychoterapii w celu przekraczania ograniczeń pojedynczych kierunków psychoterapeutycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. W INZPiRO prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych. Pracuje pod stałą superwizją.

Beata Bereza – psychoterapeutka. Absolwentka czteroletnich studiów psychoterapeutycznych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Praktykę kliniczną zdobywała w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Snu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Barskiej w Warszawie, a także  w Telefonie Zaufania 116111 dla dzieci i młodzieży w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje). Ma doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresyjnymi, w kryzysie psychicznym oraz doświadczającymi przemocy. Pracuje pod stałą superwizją specjalistów posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W INZPiRO prowadzi psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową dla osób dorosłych i młodzieży.

Paulina Burzyk – psycholog, psychoterapeutka Gestalt. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy European Association for Gestalt Therapy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. W INZPiRO prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych. Pracuje pod stałą superwizją.

Piotr Gajdek – psycholog, psychoterapeuta Gestalt. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz Federation of Gestalt Training Organization (FORGE). Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Uzależnień w Warszawie gdzie prowadził terapię indywidualną osób dorosłych, osób z syndromem DDA oraz osób współuzależnionych. Odbył staże w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie. W swojej pracy zajmuje się psychoterapią osób z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W INZPiRO prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych.

Beata Humięcka

Beata Humięcka – psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (w trakcie szkolenia – Centrum CBT), mediatorka rodzinna. Absolwentka psychologii (SWPS) i filologii polskiej (UKSW). Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w stażach m.in. na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych przy PZP Vertimed, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Mazowieckim Centrum Epileptologii i Neurologii Dziecięcej oraz współpracując z warszawskimi organizacjami pozarządowymi i prowadząc praktykę prywatną.
Prowadzi krótko i długoterminową terapią indywidualną osób dorosłych, które doświadczają zaburzeń lękowych i nastroju, mają problemy w relacjach, przejawiają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają kryzysy życiowe i trudności z zaakceptowaniem zmian.
Prowadzi też terapię/mediacje małżeństw i par oraz grupy psychoedukacyjno-wsparciowe dla osób, które stoją w obliczu decyzji o rozstaniu lub decyzję tę podjęli i są w trakcie ustalania nowych reguł i zasad dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi.
Pomaga rodzicom w uporaniu się z własnymi problemami i emocjami związanymi z rozwodem czy rozstaniem, tak by mogli adekwatnie reagować na potrzeby dziecka.
Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzystając z dorobku trzeciej fali CBT – Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.Pracuje    pod stałą superwizją.

Joanna Klocek

Joanna Klocek – psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (psychologia ogólna, seksuologia kliniczna). Ukończyła czteroletnie szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej z elementami Terapii Psychodynamicznej w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), z którą współpracuje od 2010 roku. Odbywała staże i praktyki m.in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii w Warszawie oraz w Szpitalu Praskim w Warszawie na oddziale Uzależnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach, prowadzi szkolenia, zajęcia, wykłady i warsztaty dla profesjonalistów z zakresu przemocy rówieśniczej oraz przemocy seksualnej wobec dzieci młodzieży.
W INZPIRO prowadzi terapię dzieci i młodzieży oraz dorosłych w kontakcie indywidualnym oraz grupowym. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową w zakresie: zaburzenia seksualne, rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, wykorzystanie seksualne, trudności w relacjach, kryzysy życiowe, trudności emocjonalne, depresja, zaburzenia pourazowe, zaburzenia osobowości.

Krzysztofa Krowiranda – psycholog, psychoterapeutka systemowa, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka psychologii SWPS ze specjalnością kliniczną. Ukończyła Szkołę Trenerów (oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli), a także liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z ludźmi (wsparcie, psychoedukacja, komunikacja). Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc szkolenia, warsztaty i zajęcia akademickie, pracując w gimnazjum i liceum z młodzieżą i rodzicami, podczas staży w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Kazuniu, Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Bródnowskiego, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN, a także w gabinetach terapeutycznych. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje indywidualnie z młodzieżą, dorosłymi, a także z parami i rodzinami.

Jakub Lesiak – psychoterapeuta, psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski oraz Dwuletnią Szkołę Psychoterapii Rodzin organizowaną przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując w Oddziale Młodzieżowym Kliniki Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ma ponadto długoletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Swoja pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP. Pomaga osobom, które doświadczają lęku, depresji, wybuchów zazdrości, borykają się ze stresem w pracy lub wypaleniem zawodowym. W terapii par pomaga w rozwiązywaniu problemów i kryzysów oraz budowaniu takich strategii rozwiązywania konfliktów, które będą służyły rozwojowi związku. Pomaga ponadto rodzinom, które doświadczają problemów związanych z relacjami z dziećmi, ich zachowaniem lub zaniepokojonych stanem emocji dzieci. W INZPIRO prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych, rodzinną oraz par.

Andrzej Masłowski - psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie w trakcie nauki w Szkole Psychoterapeutów Gestalt prowadzonej przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Należy do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Doświadczenie zdobywał w Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego. Odbył staże kliniczne w Szpitalu Bródnowskim oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracował również w organizacjach pozarządowych pomagających migrantom w Polsce oraz za granicą. W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidulaną dorosłych. Pomaga osobom doświadczającym silnego stresu, stanów lękowych, depresyjnych, braku poczucia własnej wartości, przeżywających kryzysy życiowe, także doświadczających przemocy w rodzinie. Pracuje pod stałą superwizją.

Ewelina Michalak - psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka psychologii  na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność: psychologia kliniczna. Ukończyła roczny kurs Arteterapii przy Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu MSWiA w Otwocku gdzie prowadziła terapię grupową, indywidualną oraz warsztaty psychoedukacyjne, w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym pracując z osobami przewlekle chorymi oraz w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej z osobami bezdomnymi i bezrobotnymi. Przez kilka lat współpracowała z organizacjami pozarządowymi udzielając wsparcia psychologicznego chorym onkologicznie oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także podejmując działania mające na celu profilaktykę zaburzeń psychicznych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym poszerzonym o techniki terapii Schematu. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysu psychicznego, zmagają się z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi, zespołem stresu pourazowego (PTSD), zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości, doświadczają trudności w relacjach z innymi. Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach, swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Patrycja Nalazek

Patrycja Nalazek – psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka wydziału psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie, specjalizacje: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz postępowanie z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi i afektywnymi. W Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii przy II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ukończyła czteroletnie szkolenie terapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym z elementami terapii psychodynamicznej, rekomendowanie przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywała w pracy w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka.
Obecnie pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie prowadzi terapię indywidualna i grupową dla dzieci i młodzieży. Pracuje również w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w zewnętrznym punkcie doradczo konsultacyjnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidulaną dzieci od szóstego roku życia i młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, a także cierpiącymi z powodu niskiej samooceny i szeroko rozumianym kryzysie psychicznym. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy dzieciom krzywdzonym. Pracuję pod stałą superwizją.

Małgorzata Niedziałkowska – psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – psychologia kliniczna dziecka (dyplom – 1999r.) Od 2006 r. jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 3-letnie Studium Terapii Rodziny Stowarzyszenia „Opta” w Warszawie. Ukończyła wiele szkoleń i staży (m.in. dwuletnie z socjoterapii, z pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, mediacji rodzinnej). Aktualnie w trakcie szkolenia w Zaawansowanej Szkole Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i Pracowni Humani w Poznaniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywane m.in. w Stowarzyszeniu „Opta” w Warszawie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych, a także psychoterapię par i rodzin.

Paulina Piaseczna – psycholog, psychoterapeutka poznawczo – behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koninie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz jako terapeuta grupowy w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Współpracowała również z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym jak i stosującymi przemoc. W czasie stażu w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zdobyła wiedzę i praktykę do pracy z osobami mającymi trudności wychowawcze, a także przeżywającymi kryzys związany z urodzeniem się dziecka. Główne obszary codziennej pracy psychoterapeutycznej to zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne i lękowe, fobia społeczna, fobie proste, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz problemy osobowościowe. Pomaga również pacjentom w szeroko pojętym kryzysie życiowym, przeżywającym trudności w pracy zawodowej, w relacjach interpersonalnych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudnych emocji (złość, poczucie winy, wstyd), a także cierpiącymi z powodu niskiej samooceny lub braku satysfakcji z życia. Prowadzi terapię krótko i długoterminową w nurcie poznawczo –behawioralnym. Obecnie w trakcie szklenia w Centrum CBT. .Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Aleksandra Przybylska- psycholog, psychoterapeutka.  Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii, ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne do szkolenia psychoterapeutów. Pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej i psychodynamicznej. Prowadziła poradnictwo psychologiczne i indywidualną psychoterapię osób dorosłych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji grupowej i indywidualnej, współpracuje z  superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Nieustanie rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach oraz grupach seminaryjnych.

W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach z innymi, mających obniżony nastrój, lęki, depresje, doświadczających przemocy, chcących wzmocnić poczucie pewności siebie i wpływu na własne życie.

Adam Rudzki – psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (psychologia). Ukończył Studium Psychoterapii Integratywnej – czteroletnie szkolenie zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczył w Studium Treningu Grupowego w Krakowie, Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz odbył kurs w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w zakresie psychoterapii i poradnictwa. Swoje umiejętności doskonali na Kursie Psychoterapii z zakresu Terapii Rodzin rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in.: w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zespole interwencyjnym Biura Rzecznika Praw Dziecka. Przez wiele lat prowadził psychoterapię w ramach realizowanych projektów dla organizacjach pozarządowych i Instytucji Pomocy Społecznej.

W INZPiRO prowadzi terapię osób cierpiących na nerwicę, depresję, zaburzenia osobowości i zaburzenia psychotyczne. Pomaga osobom które doświadczają kryzysu w życiu osobistym, w związkach oraz mają trudności w nawiązaniu i utrzymaniu bliskich relacji, czują się zagubione i poszukują zrozumienia swoich przeżyć.

Joanna Stryjczyk – psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna z kilkunastoletnią praktyką. Absolwentka SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, a także doktorka nauk humanistycznych UW. Pracowała w oddziałach dziennych (szpital tworkowski, Szpital Nowowiejski), organizacjach pozarządowych (Lambda, La Strada, Polskie Centrum
Mediacji) i ośrodkach prywatnych. W INZPiRO, korzystając z narzędzi najnowszych podejść psychodynamicznych, prowadzi terapię indywidualną dorosłych ograniczoną w czasie oraz psychoterapię par. Pomaga osobom z obniżonym lub chwiejnym nastrojem, objawami lękowymi i somatycznymi, przeżywającym trudności w związkach i ważnych relacjach z ludźmi, przechodzącym kryzys związany ze zmianą etapu życia albo nagłym zdarzeniem losowym, mającym w swojej historii doświadczenie traumy, znaczącej utraty, dużego zaniedbania lub nadużycia. Zaprasza też tych, którzy zmagają się z samotnością albo zadają sobie pytania o swoje role życiowe i rozwój.

Wojciech Trzaskowski – psychoterapeuta, absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Pedagogiki, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej – Studium Trenerów Grupowych oraz Szkołę Główną Handlową – Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami. Posiada również certyfikaty trenera VIT (wideotrening komunikacji) i edukatora dramy. Odbył staż na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego.

Pracuje zawodowo od 2005 r., prowadząc terapie osób pełnosprawnych, jak i tych z niepełnosprawnością – w szczególności terapie dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin, młodzieży (także z rodzinami), dorosłych (m.in. psychoterapia par) oraz osób chorych psychicznie.

Aktualnie pracuje również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej. Zajmuje się depresją, stanami lękowymi, psychozami, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych oraz par.

Aleksandra Werpachowska - psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej zdobywała w trakcie współpracy z Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje z osobami z zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania (anoreksja, bulimia), osobowości, obniżoną samooceną, mającymi problemy w relacjach    z innymi ludźmi, doświadczającymi kryzysów życiowych i zawodowych. Wspiera w rozwoju zawodowym w oparciu o diagnozę indywidualnych predyspozycji, mocnych stron oraz zainteresowań. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W INZPiRO prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

PSYCHOTERAPEUCI DZIECIĘCY

Joanna Klocek

Joanna Klocek – psychoterapeutka dziecięca (patrz w części PSYCHOTERAPEUCI I PSYCHOLODZY)

Patrycja Nalazek

Patrycja Nalazek- psychoterapeutka dziecięca (patrz w części PSYCHOTERAPEUCI I PSYCHOLODZY).

PSYCHOTERAPEUCI I TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ

Paulina Burzyk – psycholog, psychoterapeutka Gestalt. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy European Association for Gestalt Therapy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. W INZPiRO prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

Jadwiga Kubiak – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, pracownik Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 17 lat zajmuje się terapią osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadzi również szkolenia w zakresie uzależnień adresowane do lekarzy, prawników, policji, wojska i innych grup zawodowych. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie od ośmiu lat prowadzi szkolenia studentów medycyny. Współpracuje również z Fundacją im. Stefana Batorego (Komisja Edukacji w Dziedzinie Uzależnień), gdzie od sześciu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu uzależnień i przemocy domowej. W INZPiRO prowadzi indywidualną i grupową terapię osób uzależnionych i ich rodzin. Prowadzi również szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne.

COACHOWIE

Urszula Mijakoska – Twórczyni idei i programu Diet Coachingu w Polsce.
Certyfikowany coach, superwizorka coachingu, trenerka, dietetyczka, diet coach. Absolwentka Wydziału Technologii Żywienia SGGW w Warszawie. Ukończyła Szkołę Coachów (Studium Umiejetności Interpersonalnych i Współpracy Zespołowej, Studium Umiejętności Prowadzenia Coachingu). Jest akredytowana przy Izbie Caochingu jako coach i superwizor coachingu. Posiada certyfikaty coacha i bussines coacha wydane przez International Coaching Community.Prowadzi Kurs Diet Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu. Autorka książek o Diet Coachingu.Prowadzi coaching indywidualny i grupowy. Pomaga w rozwoju kompetencji przywódczych, komunikacyjnych, zarządzania sobą i zarządzania relacjami. Wspiera w poszukiwaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, stresem oraz sytuacjami konfliktowymi. Pomaga w budowaniu samoświadomości emocjonalnej, pewności siebie i w poszukiwaniu zrównoważonego stylu życia. Pracuje w paradygmacie systemowym; podejście to cechuje widzenie osoby w kontekście zespołowym i organizacyjnym. Organizuje warsztaty dla coachów w zakresie coachingu grupowego oraz szkolenia związane z zarządzaniem stresem, emocjami i świadomym odżywianiem się. Jest autorką książek: „Diet Coaching. Poradnik dla wiecznie odchudzających się”, „Diet Coaching. Pierwsza polska książka o świadomym odżywianiu się”, „Stres na detoksie”, „Zupowy detoks” i „Projekt młodość”.
Urszula Mijakoska tak mówi o swojej metodzie:
Stworzony przeze mnie Diet Coaching jest programem świadomego odżywiania i stylu życia. Jego unikalność polega na tym, że nie koncentruje się wyłącznie na zmianie wagi, ale na poznaniu potrzeb własnego ciała, uświadomieniu sobie swoich nawyków, zachowań i przekonań związanych z jedzeniem. W tym nowatorskim programie wykorzystuję narzędzia coachingowe wywodzące się z najbardziej kompleksowego podejścia do ludzkiego funkcjonowania – podejścia zintegrowanego, na którym opiera się coaching XXI wieku. Podejście zintegrowane zakłada, że na zachowania, oprócz wiedzy i umiejętności, mają wpływ także: przekonania i poglądy, nawyki, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, jak również odczuwanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Ważnym krokiem w procesie diet coachingu jest opracowanie odpowiedniego planu odżywiania, dopasowanego do celów i potrzeb, po to, by jedzenie stało się przyjemnością, a nie pasmem ciągłych wyrzeczeń. Prowadzony przeze mnie diet coaching podnosi poziom motywacji, wiary w siebie i własne możliwości. Pomaga klientowi w zrozumieniu zależności związanych z jedzeniem i emocjami, które często są przyczyną objadania się. Klient uczy się umiejętności związanych z planowaniem, asertywnym zachowaniem oraz kształtowaniem odpowiedniej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Wszystkie te działania mają na celu odzyskanie kontroli nad jedzeniem, emocjami i własnym życiem. Dają poczucie wpływu na rzeczywistość. W pracy z Klientem opieram się na jego mocnych stronach, profesjonalnym dialogu pełnym empatii i uważności. W swojej pracy łączę coaching i dietetykę.

Zapisz się lub zadzwoń do recepcji INZPiRO.