KonsultacjeKONSULTACJE
Powody, dla których możemy szukać pomocy specjalisty mogą być różne – od niespodziewanego zdarzenia, które odciska się bolesnym piętnem na naszym wnętrzu do złożonych, nawarstwiających się od lat drobnych niepowodzeń, które składają się na ciężar obecnej sytuacji.

Często do psychoterapeuty albo psychiatry zgłaszają się ci, których otoczenie uważa za dobrze funkcjonujących i świetnie dających sobie ze wszystkim radę. Takie osoby zazwyczaj poszukują kontaktu z kimś, kto pomoże im sformułować problem lub – mówiąc innymi słowy – zrozumieć intuicyjne powody, dla których szukają pomocy w problemie nie do końca przez siebie nazwanym. Często po prostu szukamy specjalisty od spraw, nad którymi się zwykle nie zastanawiamy. Szukamy warunków do pogłębionej autorefleksji.

W każdej z sytuacji pierwszym krokiem jest konsultacja: rozmowa służąca dostrzeżeniu i zrozumieniu motywacji do szukania pomocy, możliwości rozwoju, wsparcia czy choćby zaspokojenia ciekawości.

Konsultacja służy zrozumieniu sposobu myślenia, który stoi u podstaw tej motywacji.

Drugim ważnym celem konsultacji jest wyciągnięcie wniosków i próba opisowego sformułowania problemu. Osoba, która zgłasza się po pomoc, może dojść do wniosku – z pomocą specjalisty – że nie decyduje się w tym momencie na podjęcie określonej formy pomocy lub przeciwnie, że jest zainteresowana pogłębieniem rozumienia siebie czy choćby zniesieniem przykrych objawów. Jeśli tak się stanie, specjalista zaproponuje określoną formę pomocy lub skieruje do innego specjalisty (np. lekarza w przypadku wskazań w tym zakresie), który może zaproponować pomoc.

Zapisz się lub zadzwoń do recepcji INZPiRO