Płatność on-line


Naszym Pacjentkom i Pacjentom polecamy system płatności on-line.

Bezpieczna, wygodna i błyskawiczna płatność on-line (do wyboru: karta debetowa lub kredytowa, blik, przelew on-line, a także inne wygodne narzędzia płatności) za konsultacje lekarskie oraz konsultacje i sesje psychoterapeutyczne w INZPiRO (on-line oraz stacjonarne) są  możliwe w systemie PayU.

Każdy/a Pacjent/Pacjentka dzień przed konsultacją/sesją otrzymuje e-mail (z adresu medfile.pl)  z linkiem  do swojej płatności. Jeśli link nie dotarł, prosimy o kontakt  z recepcją INZPiRO w celu potwierdzenia adresu e-mail odbiorcy, po czym recepcja ponownie wyśle link do płatności on-line. Prosimy o dokonanie płatności najpóźniej przed konsultacją/sesją.

Za konsultację/sesję/poradę, która się odbyła, Pacjentowi/Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.

Sesję psychoterapeutyczną on-line, podobnie jak sesję stacjonarną, można odwołać jedynie w trakcie sesji poprzedzającej w rozmowie z psychoterapeutą. Za odwołanie sesji on-line po sesji poprzedzającej lub za nieobecność na sesji on-line zostanie pobrana opłata w wysokości 100 % ceny sesji psychoterapeutycznej on-line. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach INZPIRO dopuszcza odstępstwa od tej reguły, co wymaga uzgodnienia z psychoterapeutą.

Konsultację lekarską umówioną telefonicznie lub mailowo można odwołać lub przełożyć jej termin tylko dzwoniąc do recepcji (nie mailem i nie przez sms) najpóźniej 24 godziny przed godziną rozpoczęcia konsultacji, a w przypadku konsultacji odbywających się w poniedziałek   do godziny 21 w piątek; w przypadku konsultacji odbywających się nazajutrz po dniu świątecznym – do godziny 21 w dniu roboczym  poprzedzającym święto. Po tym terminie odwołanie konsultacji, bądź zmiana jej terminu nie będą możliwe, a zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Kontakt do recepcji INZPiRO: 226540974 i 226540974 .

E-mail: inzpiro@inzpiro.pl

Pacjenci psychoterapeutyczni zapisują się na konsulatcje /sesje telefonicznie lub mailowo.

Pacjentów lekarskich zachęcamy do  samodzielnej, bezpiecznej i wygodnej rejestracji on-line poprzez system haloDoctor. 

Samodzielna rejestracja wizyty zostanie potwierdzona po dokonaniu płatności. Prosimy o przeczytanie regulaminu. Prosimy zwrócić uwagę, że e-Konsultacja lekarska pierwszorazowa u lekarza psychiatry, podobnie jak konsultacja stacjonarna, trwa od 40 do 60 minut. Kolejna e-Konsultacja trwa od 20 do 30 minut. Zapisów w systemie haloDoctor na pierwszą e-Konsultację lub konsultację stacjonarną w wymiarze 20 – 30 minut Pacjent dokonuje na własną odpowiedzialność i w tej sytuacji konsultacja może zostać anulowana przez lekarza lub recepcję INZPIRO, a koszt anulowanej konsultacji poniesie Pacjent. Przed zatwierdzeniem rejestracji, prosimy o przeczytanie  i akceptację Regulaminu.