Płatność on-line


Płatność on-line

(Uwaga! System w budowie. Usługa będzie dostępna po 10 kwietnia 2020 r.)

Sprzedawca: INZPIRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Adres: ul. Sienna 72 lok 011, 00-833 Warszawa, Polska.

NIP: 5272907030, Regon: 384449662

Dane kontaktowe: ul. Sienna 72 lok 011, 00-833 Warszawa, e-mail: inzpiro@inzpiro.pl , tel. 226540947.

Ceny:

Kolejna e-Konsultacja lekarza psychiatry: 170 PLN

Kolejna e-Konsultacja lekarza psychiatry dr n. med.: 200 PLN

e-Konsultacja recepturowa: 60 PLN

Opłata za późne odwołanie e-Konsultacji lekarza psychiatry: 85 PLN

Opłata za późne odwołanie e-Konsultacji dr n. med.: 100 PLN.

e-Konsultacja psychoterapeutyczna : 140 PLN

e-Sesja psychoterapeutyczna:140 PLN

e-Porada psychologiczna: 140 PLN

Podane ceny w wysokości są ostateczne – do zapłaty. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz 710, z późniejszymi zmianami)

 Oferowane usługi:

  • Kolejna e-Konsultacja lekarza specjalisty psychiatry on-line trwa do 30 minut.
  • e-Konsultacja recepturowa trwa do 10 minut,
  • e-Konsultacja /sesja psychoterapeutyczna on-line trwa 50 minut.
  • e-Porada psychologiczna trwa on-line trwa do 50 minut.

Wszystkie e-Konsultacje i e-Sesje odbywają się w terminie ustalonym wcześniej w recepcji INZPIRO pod numerami telefonów: 226540974 i 226540947. Konsultacje/sesje/ porady są świadczone przez lekarzy oraz psychologów i psychoterapeutów. Odbywają się przez komunikator internetowy lub telefonicznie – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonanymi w recepcji INZPiRO lub bezpośrednio ze specjalistą. Lekarz/psycholog/psychoterapeuta w trakcie konsultacji/sesji znajduje się w gabinecie INZPIRO. Pacjent/klient powinien zadbać o właściwe warunki konsultacji, bez uczestnictwa osób trzecich.

Opłata za konsultację/sesję poradę powinna być uiszczona z góry, przez rozpoczęciem usługi. Za konsultację/sesję/poradę, która się odbyła, Pacjentowi/Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.

Konsultację lekarską on-line bez konsekwencji finansowych można odwołać telefonicznie w recepcji INPIRO (226540974 i 226540947) najpóźniej do godziny 21 w dniu poprzedzającym konsultację. Za konsultację odwołaną po tym terminie lub nieodwołaną i nieodbytą zostanie pobrana opłata w wysokości 50 %  ceny konsultacji przed rozpoczęciem kolejnej konsultacji.

Sesję psychoterapeutyczną on-line można odwołać jedynie w trakcie sesji poprzedzającej w rozmowie z psychoterapeutą. Za odwołanie sesji on-line po sesji poprzedzającej lub za nieobecność na sesji on-line zostanie pobrana opłata w wysokości 100 % ceny sesji psychoterapeutycznej on-line. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach INZPIRO dopuszcza   odstępstwa od tej reguły, co wymaga uzgodnienia z psychoterapeutą.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze

Karty kredytowe

Szybkie transfery

Blik

Przelewy on-line

 

Wszystkie e-Konsultacje i e-Sesje odbywają się w terminie ustalonym wcześniej w recepcji INZPIRO pod numerami telefonów: 226540974 i 226540947. Konsultacje/sesje/ porady są świadczone przez lekarzy oraz psychologów i psychoterapeutów. Odbywają się przez komunikator internetowy lub telefonicznie – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonanymi w recepcji INZPiRO lub bezpośrednio ze specjalistą. Szczegółowy Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem stron www.psychoterapeuci.pl

Szczegółowy Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem stron www.psychoterapeuci.pl znajduje się: tutaj.