Płatność on-line


Naszym Pacjentkom i Klientom polecamy system płatności on-line.

Bezpieczna, wygodna i błyskawiczna płatność on-line (do wyboru: karta debetowa lub kredytowa, blik, przelew on-line, a także inne wygodne narzędzia płatności) za konsultacje lekarskie oraz konsultacje i sesje psychoterapeuty, coacha , psychogerontoga w INZPiRO (on-line oraz stacjonarne) są  możliwe 24h w systemie PayU.

Każdy/a Pacjent/Pacjentka/Klientka/ Klient przed konsultacją/sesją otrzymuje e-mail (z adresu medfile.pl)  z linkiem  do swojej płatności. Jeśli link nie dotarł, prosimy o kontakt  z recepcją INZPiRO w celu potwierdzenia adresu e-mail odbiorcy, po czym recepcja ponownie wyśle link do płatności on-line. Prosimy o dokonanie płatności najpóźniej przed konsultacją/sesją.

Za konsultację/sesję/poradę, która się odbyła, Pacjentowi/Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.

Sesję psychoterapeutyczną on-line, podobnie jak sesję stacjonarną, można odwołać jedynie w trakcie sesji poprzedzającej w rozmowie z psychoterapeutą. Za odwołanie sesji on-line po sesji poprzedzającej lub za nieobecność na sesji on-line zostanie pobrana opłata w wysokości 100 % ceny sesji psychoterapeutycznej on-line. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach INZPIRO dopuszcza odstępstwa od tej reguły, co wymaga uzgodnienia z psychoterapeutą.

Konsultację lekarską a także konsultację coacha i psychogerontologa umówioną telefonicznie lub mailowo można odwołać lub przełożyć jej termin tylko dzwoniąc do recepcji (nie mailem i nie przez sms) najpóźniej 24 godziny przed godziną rozpoczęcia konsultacji, a w przypadku konsultacji odbywających się w poniedziałek – do godziny 21 w poprzedzający piątek; w przypadku konsultacji odbywających się nazajutrz po dniu świątecznym – do godziny 21 w dniu roboczym  poprzedzającym święto. Po tym terminie odwołanie konsultacji, bądź zmiana jej terminu nie będą możliwe, a zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Kontakt do recepcji INZPiRO: 226540974 i 226540974 .

E-mail: inzpiro@inzpiro.pl

Pacjenci /Klienci  zapisują się na konsultacje (psychoterapeuty, coacha, psychogerontologa) telefonicznie lub przez system haloDoctor na stronie: psychoterapeuci.pl/kontakt