Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna zaczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi zwanymi konsultacjami, podczas których psychoterapeuta zbiera wywiad terapeutyczny.

Psychoterapia indywidualna, to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi. Dzieje się to poprzez kontakt z psychoterapeutą w gabinecie psychoterapeutycznym.

Sposoby oddziaływań psychoterapeutycznych różnią się w zależności od przyjętego przez psychoterapeutę modelu psychiki człowieka, a także od sposobu rozumienia źródeł zaburzeń psychicznych czy wreszcie od celu terapii.

Psychoterapia indywidualna zaczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi zwanymi konsultacjami, podczas których psychoterapeuta zbiera wywiad terapeutyczny. Zwykle po pierwszej konsultacji psychoterapeuta proponuje Pacjentce/Pacjentowi kontrakt terapeutyczny, który określa nad czym Pacjentka/Pacjent chce pracować, jak często będzie się spotykał/a z terapeutą, jak długo będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Zostaje ustalone, w jaki sposób można odwołać sesję psychoterapeutyczną oraz jak wygląda ewentualne przerwanie terapii.

Psychoterapia zwykle odbywa się zwykle z częstotliwością jednego – dwóch spotkań w tygodniu. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.