Odwoływanie konsultacji


Odwoływanie sesji psychoterapeutycznych

Sesję psychoterapeutyczną można odwołać w rozmowie z psychoterapeutą jedynie w trakcie sesji poprzedzającej. Za odwołanie sesji po sesji poprzedzającej lub za nieobecność na sesji zostanie pobrana opłata w wysokości 100 % ceny sesji psychoterapeutycznej. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach INZPIRO dopuszcza odstępstwa od tej reguły, co każdorazowo wymaga uzgodnienia z psychoterapeutą.