Praca


Praca


INZPiRO Sp. z o.o. Sp. K. Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO serdecznie zaprasza do współpracy lekarzy i psychoterapeutów. Forma zatrudnienia, zakres czasu pracy – jesteśmy elastyczni. Prosimy o zgłoszenia specjalistów, którzy spełniają niżej wymienione kryteria:

dotyczące lekarzy psychiatrów:
– lekarz specjalista;

– lekarz w trakcie specjalizacji (po trzecim roku).

Nawiążemy współpracę z lekarzem specjalistą psychiatrą dzieci i młodzieży.

Nawiążemy współpracę z lekarzem specjalistą psychiatrą – psychogeriatrą.

Zapraszamy do współpracy lekarzy specjalistów psychiatrów z Ukrainy i Białorusi mówiących po polsku.

Dotyczące psychoterapeutów:

– wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne;
– ukończone (ewentualnie ostatni rok) szkolenie z zakresu wybranej szkoły psychoterapeutycznej (przede wszystkim: podejście behawioralno-poznawcze, Gestalt oraz systemowe).

Zatrudnimy do pracy w systemie psychoterapii on-line wykształconych psychoterapeutów pracujących poza Warszawą.

Zgłoszenia prosimy kierować mailem na adres: praca@inzpiro.pl

W zgłoszeniu prosimy uwzględnić zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest Inzpiro sp. z o.o. sp. k., Warszawa, ul. Sienna 72/011, 00-833 Warszawa. Dane przetwarzamy w celu nawiązania i realizacji współpracy ze specjalistami, organizacji świadczeń zdrowotnych, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje pod adresem https://psychiatrzy.pl/rodo/