Coach

Coach

Urszula Mijakoska

Twórczyni idei i programu Diet Coachingu w Polsce. Certyfikowany coach, superwizorka coachingu, trenerka, dietetyczka, diet coach. Absolwentka Wydziału Technologii Żywienia SGGW w Warszawie. Ukończyła Szkołę Coachów (Studium Umiejętności Interpersonalnych i Współpracy Zespołowej, Studium Umiejętności Prowadzenia Coachingu). Jest akredytowana przy Izbie Caochingu jako coach i superwizor coachingu. Posiada certyfikaty coacha i bussines coacha wydane przez International Coaching Community. Prowadzi Kurs Diet Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu. Autorka książek o Diet Coachingu.Prowadzi coaching indywidualny i grupowy. Pomaga w rozwoju kompetencji przywódczych, komunikacyjnych, zarządzania sobą i zarządzania relacjami. Wspiera w poszukiwaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym, stresem oraz sytuacjami konfliktowymi. Pomaga w budowaniu samoświadomości emocjonalnej, pewności siebie i w poszukiwaniu zrównoważonego stylu życia. Pracuje w paradygmacie systemowym; podejście to cechuje widzenie osoby w kontekście zespołowym i organizacyjnym. Organizuje warsztaty dla coachów w zakresie coachingu grupowego oraz szkolenia związane z zarządzaniem stresem, emocjami i świadomym odżywianiem się. Jest autorką książek: „Diet Coaching. Poradnik dla wiecznie odchudzających się”, „Diet Coaching. Pierwsza polska książka o świadomym odżywianiu się”, „Stres na detoksie”, „Zupowy detoks” i „Projekt młodość”.

Urszula Mijakoska tak mówi o swojej metodzie:

Stworzony przeze mnie Diet Coaching jest programem świadomego odżywiania i stylu życia. Jego unikalność polega na tym, że nie koncentruje się wyłącznie na zmianie wagi, ale na poznaniu potrzeb własnego ciała, uświadomieniu sobie swoich nawyków, zachowań i przekonań związanych z jedzeniem. W tym nowatorskim programie wykorzystuję narzędzia coachingowe wywodzące się z najbardziej kompleksowego podejścia do ludzkiego funkcjonowania – podejścia zintegrowanego, na którym opiera się coaching XXI wieku. Podejście zintegrowane zakłada, że na zachowania, oprócz wiedzy i umiejętności, mają wpływ także: przekonania i poglądy, nawyki, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, jak również odczuwanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Ważnym krokiem w procesie diet coachingu jest opracowanie odpowiedniego planu odżywiania, dopasowanego do celów i potrzeb, po to, by jedzenie stało się przyjemnością, a nie pasmem ciągłych wyrzeczeń. Prowadzony przeze mnie diet coaching podnosi poziom motywacji, wiary w siebie i własne możliwości. Pomaga klientowi w zrozumieniu zależności związanych z jedzeniem i emocjami, które często są przyczyną objadania się. Klient uczy się umiejętności związanych z planowaniem, asertywnym zachowaniem oraz kształtowaniem odpowiedniej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Wszystkie te działania mają na celu odzyskanie kontroli nad jedzeniem, emocjami i własnym życiem. Dają poczucie wpływu na rzeczywistość. W pracy z Klientem opieram się na jego mocnych stronach, profesjonalnym dialogu pełnym empatii i uważności. W swojej pracy łączę coaching i dietetykę.