Coach

Coach

Urszula Mijakoska

Absolwentka warszawskiej SGGW i Akademii Leona Koźmińskiego. Biznes coach certyfikowana przez ICC i superwizor coachingu akredytowana w Izbie Coachingu. Mentorka, trenerka rozwoju osobistego. Szkoliła się również u Noni Hofner w zakresie coachingu prowokatywnego. Twórczyni autorskiej metody metody i programu diet coaching. Prowadzi Szkołę Diet Coachingu.

Obecnie w trakcie studiów psychoterapeutycznych w Stowarzyszeniu Analityków Jungowskich w Warszawie.

Menedżerka z ponad 20 letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach. Executive coach o systemowym podejściu, który wspiera klientów w dostrzeganiu szerszej perspektywy i nowych możliwości wyboru. Ekspertka w zakresie zarządzania stresem oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Jest licencjonowaną konsultantką narzędzia  MBTQ48  oraz trenerką odporności psychicznej i rezyliencji.

W latach ’80 pracowała  na stanowiskach menedżerskich w krajach byłej Jugosławii, a od 1998 roku w międzynarodowych korporacjach w Polsce w tym Bartimpex, Orlen, Sterling. Od 2006 prowadzi własną działalność szkoleniową i coachingową. Autorka książęk i publikacji  w WO, Zwierciadle, Magazynie Coaching.

Jako coach pracuje zarówno z menedżerami, którzy zaczynają karierę, oraz z liderami, którzy osiągnęli najwyższe pozycje zawodowe. Prowadzi również coaching życiowy, pracuje m.in. z osobami, które przeżywają kryzys połowy życia, z ludźmi doświadczającymi wypalenia zawodowego i wyczerpanymi długotrwałym stresem.

Prowadzi warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia, kompetencji interpersonalnych, komunikacji, asertywności i pewności siebie, radzenia sobie ze stresem, motywacji do zmiany, zarządzania swoją energią, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W pracy coacha i trenera kieruje się głównie zasadami psychologii poznawczo-behawioralnej, gestalt i psychologii jungowskiej. W celu utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług – superwizuje swoją pracę u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz w Izbie Coachingu. Jej dorobek to ponad 8000 godzin szkoleń i coachingów.

Czas poza pracą lubi spędzać aktywnie.

Autorka książęk propagujących holistyczne podejście do zdrowia („Diet Coaching. Poradnik dla wiecznie odchudzających się”, „Diet Coaching. Pierwsza polska książka o świadomym odżywianiu się”, „Stres na detoksie”, „Zupowy detoks” i „Projekt młodość”). jest ekspertką zdrowego stylu życia w Wysokich Obcasach.