Psycholodzy i psychoterapeuci

Psycholodzy i psychoterapeuci

Marta Baraniak-Wiśniewska – psycholog, psychoterapeutka. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła czteroletnie profesjonalne szkolenie z zakresu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkolenie w Studium Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji.  Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach, na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w środowiskowym domu samopomocy dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i w ośrodku interwencji kryzysowej.  W INZPiRO pracuje z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej: doświadczającymi kryzysu psychicznego, zaburzeń nastroju, depresji, lęków, nerwic, innych zaburzeń emocjonalnych, trudności w relacjach z innymi. Zajmuje się również psychoedukacją. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków od 16. roku życia, par i rodzin oraz konsultacje dla rodziców. Pracuje pod stałą superwizją.

Łukasz Barycki – psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Absolwent trzyetniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej (obecnie Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej) w Krakowie. W swojej pracy kieruje się zasadą integrowania różnych kierunków psychoterapii w celu przekraczania ograniczeń pojedynczych kierunków psychoterapeutycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. W INZPiRO prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje pod stałą superwizją.

Beata Bereza – psychoterapeutka. Absolwentka czteroletnich studiów psychoterapeutycznych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Praktykę kliniczną zdobywała w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Snu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Barskiej w Warszawie, a także w Telefonie Zaufania 116111 dla dzieci i młodzieży w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje). Ma doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresyjnymi, w kryzysie psychicznym oraz doświadczającymi przemocy. Pracuje pod stałą superwizją specjalistów posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W INZPiRO prowadzi psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową osób dorosłych i młodzieży.

Adrianna Błaszczyk, psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii prowadzony przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Skończyła także dwuletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie systemowych ustawień rodzinnych (prowadzący: Maria Senftleben-Gudrich, Wilfried De Philipp, Hedy Leitner-Diehl), także szkolenie „Ustawienia systemowe w zarządzaniu i doradztwie”. Doświadczenie profesjonalne zdobywała pracując przez czternaście lat w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie (obecnie: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Centrum Psychiatryczne w Warcie), w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w gabinecie psychoterapeutycznym. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Pracuje z osobami skarżącymi się na lęki, fobie, nerwice, natręctwa, zaburzenia depresyjne, mającymi objawy psychosomatyczne i somatyczne, chorującymi przewlekle, cierpiącymi na zaburzenia seksualne, a także z parami starającymi się o dziecko. W INZPiRO prowadzi psychoterapię on-line: indywidualną osób dorosłych, par i rodzin.

Agnieszka Emerling – psychoterapeutka Gestalt, coach, trener biznesu, pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji.  Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej i Szkołę Letnią Gestalt w Krakowskim Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (IIPG) posiadającym certyfikację European Association for Gestalt Therapy. Kształcenie w zawodzie psychoterapeutki kontynuuje w czteroletniej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez IIPG, jak również poprzez warsztaty specjalistyczne oraz systematyczne superwizje indywidualne i grupowe u certyfikowanych superwizorów IIPG.  Posiada certyfikacje coacha i trenera biznesu z ramienia Instytutu TROP i rekomendacji i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy wolonatriuszki i na stażach m.in. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie, w Fundacji „Ecce Homo” działającej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z dziećmi z rodzin wykluczonych i ubogich). Jako wolontariuszka działa także w Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z chorobą psychiczną. Jako psychoterapeutka pracuje z osobami doświadczającymi lęku i depresji, a także trudności w relacjach z innymi; z osobami będącymi w kryzysie w życiu osobistym i zawodowymi; z osobami w żałobie oraz po doświadczeniu traumy.  Pracuje z osobami z zaburzeniami borderline. W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidulaną osób dorosłych i młodych dorosłych (od 16 roku życia).

Beata Humięcka – psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (w trakcie szkolenia – Centrum CBT), mediatorka rodzinna. Absolwentka psychologii (SWPS) i filologii polskiej (UKSW). Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w stażach m.in. na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych przy PZP Vertimed, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Mazowieckim Centrum Epileptologii i Neurologii Dziecięcej oraz współpracując z warszawskimi organizacjami pozarządowymi i prowadząc praktykę prywatną. Prowadzi krótko- i długoterminową terapią indywidualną osób dorosłych, które doświadczają zaburzeń lękowych i nastroju, mają problemy w relacjach, przejawiają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają kryzysy życiowe i trudności z zaakceptowaniem zmian.

Prowadzi też terapię/mediacje małżeństw i par oraz grupy psychoedukacyjno-wsparciowe dla osób, które stoją w obliczu decyzji o rozstaniu lub decyzję tę podjęli i są w trakcie ustalania nowych reguł i zasad dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi. Pomaga rodzicom w uporaniu się z własnymi problemami i emocjami związanymi z rozwodem czy rozstaniem, tak by mogli adekwatnie reagować na potrzeby dziecka. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzystając z dorobku trzeciej fali CBT – Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Pracuje pod stałą superwizją.

Joanna Klocek – psycholog, seksuolog, psychoterapeutka. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (psychologia ogólna, seksuologia kliniczna). Ukończyła czteroletnie szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej z elementami Terapii Psychodynamicznej w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), z którą współpracuje od 2010 roku. Odbywała staże i praktyki m.in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii w Warszawie oraz w Szpitalu Praskim w Warszawie na oddziale Uzależnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach, prowadzi szkolenia, zajęcia, wykłady i warsztaty dla profesjonalistów z zakresu przemocy rówieśniczej oraz przemocy seksualnej wobec dzieci młodzieży.

W INZPIRO prowadzi terapię dzieci i młodzieży oraz dorosłych w kontakcie indywidualnym oraz grupowym. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową w zakresie: zaburzenia seksualne, rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, wykorzystanie seksualne, trudności w relacjach, kryzysy życiowe, trudności emocjonalne, depresja, zaburzenia pourazowe, zaburzenia osobowości. Pracuję pod stałą superwizją.

Jakub Lesiak – psychoterapeuta, psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski oraz dwuletnią Szkołę Psychoterapii Rodzin organizowaną przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując w Oddziale Młodzieżowym Kliniki Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ma ponadto długoletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Swoja pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP. Pomaga osobom, które doświadczają lęku, depresji, wybuchów zazdrości, borykają się ze stresem w pracy lub wypaleniem zawodowym. W terapii par pomaga w rozwiązywaniu problemów i kryzysów oraz budowaniu takich strategii rozwiązywania konfliktów, które będą służyły rozwojowi związku. Pomaga ponadto rodzinom, które doświadczają problemów związanych z relacjami z dziećmi, ich zachowaniem lub zaniepokojonych stanem emocji dzieci. W INZPIRO prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych, rodzinną oraz par.

Agnieszka Łukaszewska – psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja: psychologia społeczna. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie, które zdobyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, współpracując z fundacjami, szkołami i ośrodkami psychologicznymi.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej należącego do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). W INZPiRO prowadzi terapię indywidualną z osobami dorosłymi. Pracuje pod stałą superwizją.

Andrzej Masłowski – psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapeutów Gestalt prowadzonej przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Należy do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego. Odbył staże kliniczne w Szpitalu Bródnowskim oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracował również w organizacjach pozarządowych pomagających migrantom w Polsce oraz za granicą oraz osobom zaginionym i ich rodzinom. W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidulaną dorosłych. Pomaga osobom doświadczającym silnego stresu, stanów lękowych, depresyjnych, braku poczucia własnej wartości, przeżywających kryzysy życiowe, także doświadczających przemocy w rodzinie. Pracuje pod stałą superwizją.

Ewelina Michalak – psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność: psychologia kliniczna. Ukończyła roczny kurs Arteterapii przy Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu MSWiA w Otwocku, gdzie prowadziła terapię grupową, indywidualną oraz warsztaty psychoedukacyjne, w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym pracując z osobami przewlekle chorymi oraz w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej z osobami bezdomnymi i bezrobotnymi. Przez kilka lat współpracowała z organizacjami pozarządowymi udzielając wsparcia psychologicznego chorym onkologicznie oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także podejmując działania mające na celu profilaktykę zaburzeń psychicznych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym poszerzonym o techniki terapii Schematu. W INZPiRO pracuje z osobami, które doświadczają kryzysu psychicznego, zmagają się z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi, zespołem stresu pourazowego (PTSD), zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości, doświadczają trudności w relacjach z innymi. Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Patrycja Nalazek – psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka wydziału psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie, specjalizacje: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz postępowanie z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi i afektywnymi. W Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii przy II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ukończyła czteroletnie szkolenie terapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym z elementami terapii psychodynamicznej, rekomendowanie przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywała w pracy w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka.  W Anna Freud National Centre for Children and Families z siedzibą w Londynie ukończyła szkolenie Mentalization-Based Treatment for Families (MBT-F).

Obecnie pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie prowadzi terapię indywidualna i grupową dla dzieci i młodzieży. Pracuje również w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w zewnętrznym punkcie doradczo konsultacyjnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidulaną dzieci od szóstego roku życia i młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, a także cierpiącymi z powodu niskiej samooceny i szeroko rozumianym kryzysie psychicznym. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy dzieciom krzywdzonym. Pracuję pod stałą superwizją.

Paulina Piaseczna – psycholog, psychoterapeutka poznawczo – behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koninie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz jako terapeuta grupowy w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Współpracowała również z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym jak i stosującymi przemoc. W czasie stażu w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zdobyła wiedzę i praktykę do pracy z osobami mającymi trudności wychowawcze, a także przeżywającymi kryzys związany z urodzeniem się dziecka. Główne obszary jej codziennej pracy psychoterapeutycznejw INZPiRO to zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne i lękowe, fobia społeczna, fobie proste, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz problemy osobowościowe. Pomaga również pacjentom w szeroko pojętym kryzysie życiowym, przeżywającym trudności w pracy zawodowej, w relacjach interpersonalnych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudnych emocji (złość, poczucie winy, wstyd), a także cierpiącymi z powodu niskiej samooceny lub braku satysfakcji z życia. Prowadzi terapię krótko i długoterminową w nurcie poznawczo –behawioralnym. Obecnie w trakcie szkolenia w Centrum CBT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Aleksandra Przybylska – psycholog, psychoterapeutka.  Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii, ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne do szkolenia psychoterapeutów. Pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej i psychodynamicznej. Prowadziła poradnictwo psychologiczne i indywidualną psychoterapię osób dorosłych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji grupowej i indywidualnej, współpracuje z  superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Nieustanie rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach oraz grupach seminaryjnych.

W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach z innymi, mających obniżony nastrój, lęki, depresje, doświadczających przemocy, chcących wzmocnić poczucie pewności siebie i wpływu na własne życie. Pracuje pod stałą superwizją.

Boriana Semerdżijewa – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (PARPA, nr 1744), magister pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwentka Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia. Ukończyła liczne szkolenia i kursy w zakresie stosowania interwencji w stosunku do osób uzależnionych, zapobiegania przemocy w rodzinie, profilaktyki, pracy z osobami w kryzysie bezdomności.Pracuje w nurcie integracyjnym, stosuje najczęściej techniki i metody behawioralno-poznawcze.

W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych uzależnionych od rożnych substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), osób z uzależnieniami behawioralnymi, z uzależnieniem od hazardu, z osobami z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA). Swoją pracę poddaje superwizji.

Wojciech Trzaskowski – psychoterapeuta, absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Pedagogiki, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej – Studium Trenerów Grupowych oraz Szkołę Główną Handlową – Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami. Posiada również certyfikaty trenera VIT (wideotrening komunikacji) i edukatora dramy. Odbył staż na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego.

Pracuje zawodowo od 2005 r., prowadząc terapie osób pełnosprawnych, jak i tych z niepełnosprawnością – w szczególności terapie dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin, młodzieży (także z rodzinami), dorosłych (m.in. psychoterapia par) oraz osób chorych psychicznie.

Aktualnie pracuje również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej. W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych oraz par. Zajmuje się depresją, stanami lękowymi, psychozami, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psychoterapeuci dziecięcy

Joanna Klocek –  psychoterapeutka dziecięca (zobacz opis w sekcji PSYCHOLODZY I PSYCHOTERAPEUCI)

Patrycja Nalazek – psychoterapeutka dziecięca (zobacz opis w sekcji PSYCHOLODZY I PSYCHOTERAPEUCI)

Psychoterapeuta uzależnień

Boriana Semerdżijewa – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (PARPA, nr 1744) – zobacz wyżej w sekcji PSYCHOLODZY I PSYCHOTERAPEUCI