Psycholodzy i psychoterapeuci

Psycholodzy i psychoterapeuci

Łukasz Barycki – psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Absolwent trzyetniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej (obecnie Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej) w Krakowie. W swojej pracy kieruje się zasadą integrowania różnych kierunków psychoterapii w celu przekraczania ograniczeń pojedynczych kierunków psychoterapeutycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. W INZPiRO prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje pod stałą superwizją.

Agnieszka Emerling  –  certyfikowana psychoterapeutka EAGT, pedagog specjalny, doradca biznesowy. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Terapeutów Gestalt (EAGT). Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji. Doświadczenie zawodowe w zawodzie psychoterapeutki zdobywała m.in. na stażach psychoterapeutycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Chorób Afektywnych, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w trakcie rocznego wolontariatu w Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”. W INZPiRO prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych w nurcie Gestalt. Pracuje z osobami doświadczającymi lęku, ataków paniki, w depresji, z trudnościami w relacjach, po przeżyciu traumy oraz w kryzysie.  Systematycznie dokształca się i pracuje pod superwizją. Równolegle doradza w projektach zmian i optymalizacji biznesowej w jednej z globalnych firm doradztwa biznesowego BIG4.

Krystyna Grzywińska  – psycholog, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana superwizora. Wieloletni pracownik Szpitala Nowowiejskiego, w którym pełniła funkcje kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień w Grzmiącej, kierownika Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadziła wykłady i superwizję kliniczną dla osób uczestniczących w specjalistycznym szkoleniu w dziedzinie uzależnienia i ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Od lat współpracuje zarówno jako psycholog jak i superwizor z NGO z obszaru szerokorozumianej pomocy m.in.: Stowarzyszenie Maraton, Stowarzyszenie Powrót z U, Stowarzyszenie Monar i inne. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu szerokorozumianej profilaktyki i terapii uzależnień, a także przeciwdziałania przemocy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i terapię par. W celu poprawy jakości życia pacjentów towarzyszy w sytuacjach trudnych, wspiera w szukaniu konstruktywnych rozwiązań. Ważna dla niej jest relacja terapeutyczna i szacunek. W swojej pracy integruje różne nurty psychoterapeutyczne. W INZPiRO prowadzi terapię indywidulana i rodzinną osób współuzależnionych oraz osób uzależnionych w utrwalonej abstynencji. Osobom w czynnym uzależnieniu udziela konsultacji w celu omówienia z Pacjentem/Pacjentką dalszego działania. Swoją pracę poddaje superwizji.

Michał Krysiak – psychoterapeuta Gestalt (Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie, w trakcie szkolenia). W swojej pracy korzysta także z metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz analizy transakcyjnej. Sięga również do psychologii pozytywnej wg prof. Martina E.P. Seligmana. W pracy psychoterapeutycznej oraz coachingowej wspiera osoby doświadczające trudności w związkach, w relacjach zawodowych i cierpiące z powodu życiowych kryzysów. Ma duże doświadczenie w pracy korporacyjnej, w trakcie której zajmował się m. in. projektami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), komunikacją i zarządzaniem kryzysem, oraz badaniem zachowań konsumenckich. Obecnie, równolegle do pracy psychoterapeutycznej, nadal działa w biznesie, m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz prowadząc szkolenia psychoedukacyjne. Posiada doświadczenie w pracy naukowej, jego pierwszym wykształceniem jest biotechnologia. Ukończył studia doktoranckie na SGGW, gdzie zajmował się biologią molekularną, jak również prowadził zajęcia ze studentami, odbył staż naukowy we Francji w INRA (Institut National de la Recherche Agronomique, Dijon). Wspólnym elementem jego wszystkich doświadczeń zawodowych jest rozwijanie potencjału ludzi i wspieranie ich w drodze do satysfakcjonującego i szczęśliwego życia. W INZPiRO prowadzi indywidualną psychoterapię dorosłych (stacjonarnie i on-line). Pracuje pod stałą superwizją.

Jakub Lesiak – psychoterapeuta, psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski oraz dwuletnią Szkołę Psychoterapii Rodzin organizowaną przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując w Oddziale Młodzieżowym Kliniki Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ma ponadto długoletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Swoja pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP. Pomaga osobom, które doświadczają lęku, depresji, wybuchów zazdrości, borykają się ze stresem w pracy lub wypaleniem zawodowym. W terapii par pomaga w rozwiązywaniu problemów i kryzysów oraz budowaniu takich strategii rozwiązywania konfliktów, które będą służyły rozwojowi związku. Pomaga ponadto rodzinom, które doświadczają problemów związanych z relacjami z dziećmi, ich zachowaniem lub zaniepokojonych stanem emocji dzieci. W INZPIRO prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych, rodzinną oraz par.

Magdalena Luboradzka – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła całościowy czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywującym w Akademii Motywacji i Edukacji (akredytowany przez PTTPB). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W swojej pracy korzysta z technik terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów oraz wykorzystuje dialog motywujący. Doświadczenie zawodowe zbierała m.in. w zespole pracy środowiskowej, w poradni psychologicznej dla dzieci „Promyk”, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym „GAWRA” Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Pracowała w zespole pracy środowiskowej z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. W INZPiRO prowadzi indywidualną psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców i nauczycieli (stacjonarnie i on-line). Pracuje pod stałą superwizją. Zobacz także niżej: psychoterapeuci dzieciecy/konultacje rodzicielskie i nauczycielskie.

Agnieszka Łukaszewska – Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja: psychologia społeczna. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenia, które zdobyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, współpracując z fundacjami, szkołami i ośrodkami psychologicznymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej należącego do European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Prowadzi terapię indywidualną z osobami dorosłymi. Pracuje pod stałą superwizją.

Andrzej Masłowski – psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapeutów Gestalt prowadzonej przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Należy do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży EZRA UKSW na Bielanach. Odbył staże kliniczne w Szpitalu Bródnowskim oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracował również w organizacjach pozarządowych pomagających migrantom w Polsce oraz za granicą. Pomaga osobom doświadczającym silnego stresu, stanów lękowych, depresyjnych, braku poczucia własnej wartości, przeżywających kryzysy życiowe, także doświadczających przemocy w rodzinie. Pracuje pod stałą superwizją. W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidulaną dorosłych, także w językach angielskim i rosyjskim.

Ewelina Michalak – psycholog, psychoterapeutka, seksuolożka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność: psychologia kliniczna. Ukończyła roczny kurs Arteterapii przy Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz czteroletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu MSWiA w Otwocku, gdzie prowadziła terapię grupową, indywidualną oraz warsztaty psychoedukacyjne, w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym pracując z osobami przewlekle chorymi oraz w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej z osobami bezdomnymi i bezrobotnymi. Przez kilka lat współpracowała z organizacjami pozarządowymi udzielając wsparcia psychologicznego chorym onkologicznie oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także podejmując działania mające na celu profilaktykę zaburzeń psychicznych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym poszerzonym o techniki terapii Schematu. W INZPiRO pracuje z osobami, które doświadczają kryzysu psychicznego, zmagają się z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi, zespołem stresu pourazowego (PTSD), zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości, doświadczają trudności w relacjach z innymi. Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Urszula Mijakoska – psychoterapeutka w szkoleniu, biznes coach certyfikowana przez ICC i superwizor coachingu, mentorka, trenerka rozwoju osobistego, twórczyni autorskiej metody i programu diet coaching. Jako psychoterapeutka pracuje w nurcie psychodynamicznym i psychoanalitycznym. Absolwentka warszawskiej SGGW i Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie uczestniczy w czteroletnim kursie psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej organizowanym przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich i Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA). Jest członkiem PTPA. Pracuje w obszarach takich jak: trudności w relacjach osobistych i zawodowych, kryzysy, rozstania, brak pewności siebie i niska samoocena, wypalenie zawodowe, zaburzenia lękowe i depresyjne, problemy z granicami, adaptacją, wchodzeniem w dorosłość, stratą, żałobą, zaburzenia odżywiania. W INZPiRO prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Paulina Piaseczna – psycholog, psychoterapeutka poznawczo – behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koninie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz jako terapeuta grupowy w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Współpracowała również z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym jak i stosującymi przemoc. W czasie stażu w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zdobyła wiedzę i praktykę do pracy z osobami mającymi trudności wychowawcze, a także przeżywającymi kryzys związany z urodzeniem się dziecka. Główne obszary jej codziennej pracy psychoterapeutycznejw INZPiRO to zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne i lękowe, fobia społeczna, fobie proste, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz problemy osobowościowe. Pomaga również pacjentom w szeroko pojętym kryzysie życiowym, przeżywającym trudności w pracy zawodowej, w relacjach interpersonalnych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudnych emocji (złość, poczucie winy, wstyd), a także cierpiącymi z powodu niskiej samooceny lub braku satysfakcji z życia. Prowadzi terapię krótko i długoterminową w nurcie poznawczo –behawioralnym. Obecnie w trakcie szkolenia w Centrum CBT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Aleksandra Przybylska – psycholog, psychoterapeutka.  Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii, ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii INTRA w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne do szkolenia psychoterapeutów. Pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej i psychodynamicznej. Prowadziła poradnictwo psychologiczne i indywidualną psychoterapię osób dorosłych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji grupowej i indywidualnej, współpracuje z  superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Nieustanie rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach oraz grupach seminaryjnych.

W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach z innymi, mających obniżony nastrój, lęki, depresje, doświadczających przemocy, chcących wzmocnić poczucie pewności siebie i wpływu na własne życie. Pracuje pod stałą superwizją.

Wojciech Trzaskowski – psychoterapeuta, absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Pedagogiki, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej – Studium Trenerów Grupowych oraz Szkołę Główną Handlową – Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami. Posiada również certyfikaty trenera VIT (wideotrening komunikacji) i edukatora dramy. Odbył staż na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego.

Pracuje zawodowo od 2005 r., prowadząc terapie osób pełnosprawnych, jak i tych z niepełnosprawnością – w szczególności terapie dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin, młodzieży (także z rodzinami), dorosłych (m.in. psychoterapia par) oraz osób chorych psychicznie.

Aktualnie pracuje również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej. W INZPIRO prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych oraz par. Zajmuje się depresją, stanami lękowymi, psychozami, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psychoterapeuci dziecięcy/ Konsultacje rodzicielskie i nauczycielskie

Magdalena Luboradzka  – psychoterapeutka pracująca z dziećmi w wieku 6-12 lat i z nastolatkami, które skończyły 17 r.ż. oraz  z dziećmi (w każdym wieku) z zaburzeniami spektrum autyzmu.

Bez względu na wiek dziecka/nastolatka, na pierwszą konsulatcję zapraszamy rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych bez udziału dziecka (konsultacja rodzicielska).

Zapraszamy także na konsultacje rodzicielskie i nauczycielskie bez konieczności dalszej terapii dziecka – dla rodziców oraz nauczycieli dzieci i nastolatków w każdym wieku.

Pełny biogram psychoterapeutki – patrz wyżej.

Psychoterapeuta uzależnień

Krystyna Grzywińska – psycholog, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana superwizorka. Wieloletni pracownik Szpitala Nowowiejskiego, w którym pełniła funkcje kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień w Grzmiącej, kierownika Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadziła wykłady i superwizję kliniczną dla osób uczestniczących w specjalistycznym szkoleniu w dziedzinie uzależnienia i ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Od lat współpracuje zarówno jako psycholog jak i superwizor z NGO z obszaru szerokorozumianej pomocy m.in.: Stowarzyszenie Maraton, Stowarzyszenie Powrót z U, Stowarzyszenie Monar i inne. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu szerokorozumianej profilaktyki i terapii uzależnień, a także przeciwdziałania przemocy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i terapię par. W celu poprawy jakości życia pacjentów towarzyszy w sytuacjach trudnych, wspiera w szukaniu konstruktywnych rozwiązań. Ważna dla niej jest relacja terapeutyczna i szacunek. W swojej pracy integruje różne nurty psychoterapeutyczne. W INZPiRO prowadzi terapię indywidulana i rodzinną osób współuzależnionych oraz osób uzależnionych w utrwalonej abstynencji. Osobom w czynnym uzależnieniu udziela konsultacji w celu omówienia z Pacjentem/Pacjentką dalszego działania. Swoją pracę poddaje superwizji.