Coaching

Coaching

Coaching jest partnerskim procesem pomiędzy coachem, a klientem, w którym to procesie klient chce rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Coaching to sposób pracy z ludźmi wspomagający ich szybki rozwój i skuteczne osiąganie celów.

Coaching to wsparcie człowieka w jego rozwoju. Narzędzia coacha wywodzą się z kompleksowego podejścia do ludzkiego funkcjonowania – podejścia zintegrowanego. Zakłada ono, że oprócz wiedzy i umiejętności na nasze zachowania mają wpływ także: przekonania i poglądy, nawyki, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, a także równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Coaching jest partnerskim procesem pomiędzy coachem, a klientem, w którym to procesie klient chce rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Coaching to sposób pracy z ludźmi wspomagający ich szybki rozwój i skuteczne osiąganie celów. Coaching pomaga osiągnąć większą kontrolę nad własnym życiem, daje poczucie wpływu na rzeczywistość, prowadzi do korzystniejszych decyzji i efektywniejszych działań.

 

Klientami coacha w INZPiRO są:

 • menedżerowie średniego i najwyższego szczebla;
 • ludzie zarządzający pracą innych osób;
 • właściciele firm;
 • osoby indywidualne.

 

W INZPiRO prowadzimy:

 • Coaching skoncentrowany na osiąganiu konkretnych rezultatów, np.: polepszenie umiejętności komunikacyjnych, efektywniejsze delegowanie obowiązków, umiejętność kształtowania odpowiedniej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, coaching antystresowy itp.
 • Superwizje indywidualne i grupowe dla aktywnych coachów.

 

Korzyści z coachingu:

 • wsparcie w rozwoju potrzebnych kompetencji;
 • stworzenie planu działania w oparciu o własne mocne strony i możliwości;
 • wzrost poczucia własnej wartości;
 • wzrost motywacji;
 • wzrost efektywności interpersonalnej;
 • lepsze rozumienie samego siebie;
 • poprawa efektywność komunikacji w sytuacjach konfliktowych.

 

Metoda pracy

Coaching to zwykle 8 -15 sesji w odstępach jedno – lub dwutygodniowych.

Coach pracujący w INZPiRO: Urszula Mijakoska