Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dzieci

Kiedy zapisać się na konsultację do psychoterapeuty dziecięcego?

Psychoterapia dzieci polega na ocenie funkcjonowania dziecka dokonanej przez profesjonalistę, a następnie na wspieraniu dziecka i jego rodzica/rodziców/opiekunów w korekcie nieprawidłowości oraz poradzenie sobie z trudnościami.

Psychoterapię dziecka zalecamy wtedy, gdy jego funkcjonowanie odbiega od szeroko rozumianych norm rozwojowych; kiedy, w ocenie rodzica/opiekuna lub otoczenia dziecko funkcjonuje w sposób nieadekwatny, ma trudności emocjonalne, nie stosuje się do zasad i ma trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Pierwszym odbiorcą nieprawidłowych i niepokojących zachowań u dziecka są jego rodzice/opiekunowie oraz najbliższe otoczenie. Dlatego na pierwsze spotkanie zapraszany jest tylko rodzice/rodzice/opiekun – bez dziecka. Podczas pierwszego spotkania psychoterapeuta dziecięcy zbiera szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju biopsychospołecznego dziecka. Kolejne spotkania odbywają się już z udziałem dziecka, mają formę zabawy, obserwacji i swobodnej rozmowy.

W psychoterapii dziecka ważna jest indywidualna praca z dzieckiem, w której stosowane są metody adekwatne do wieku rozwojowego oraz praca z rodzicem/rodzicami w kontekście funkcjonowania dziecka.

Spotkanie z dzieckiem trwa 50 minut, ale początkowo może mieć formę krótszych spotkań – to zależy to od wieku dziecka i jego funkcjonowania podczas spotkania. Rodzic/opiekun nie jest obecny podczas spotkania terapeuty z dzieckiem, chyba że jest to wskazane przez terapeutę.

W razie potrzeby psychoterapeuta dziecięcy sporządza opinię do celów sądowych.

Psychoterapeutka dzieci i młodzieży przyjmująca w INZPiRO: