Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży

Nastolatek w trakcie regularnych spotkań indywidualnych, wspólnie z psychoterapeutą, pracuje nad rozumieniem własnych uczuć i potrzeb. Również nad tym, jak radzić sobie z szeregiem przeżyć, które spotyka na swojej drodze.

Na pierwszą konsultację, w sprawie psychoterapii niepełnoletniego nastolatka, zapraszamy tylko rodzica / opiekuna – bez udziału dziecka. Konsultacja rodzicielska ma na celu zebranie wywiadu dotyczącego całościowego funkcjonowania nastolatka i omówienia trudności z jakimi mierzy się młody człowiek. Zebranie wywiadu pozwala prawidłowo rozpocząć proces diagnostyczny w kierunku wprowadzenia adekwatnych form psychoterapii.

Kolejne spotkania terapeutyczne, to już spotkania z nastolatkiem, które pozwalają psychoterapeucie na ocenę stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych.  Po cyklu spotkań diagnostycznych odbywa się spotkanie z rodzicem i nastolatkiem, na którym omawiane są proponowane formy pomocy psychologicznej oraz ustalenie dalszych kierunków i celu pracy.

Nastolatek w trakcie regularnych spotkań indywidualnych, wspólnie z psychoterapeutą, pracuje nad rozumieniem własnych uczuć i potrzeb.  Również nad tym, jak radzić sobie z szeregiem przeżyć, które spotyka na swojej drodze. Podstawą tej pracy jest zbudowanie bezpiecznej przestrzeni, dzięki której nastolatek może w przyjaznej i komfortowej atmosferze dokonywać zmian i korekt swoich postaw, a także poszerzać swoje zdolności do refleksji i samodzielnego myślenia.

Psychoterapia młodzieży ma formę spotkań indywidualnych. Psychoterapia indywidualna odbywa się minimum raz w tygodniu, a sesja trwa 50 minut. W trakcie trwania terapii nastolatka, terapeuta jest w stałym kontakcie z opiekunem. Z poszanowaniem granic terapeutycznych, terapeuta przekazuje informację opiekunowi, które mają wspomagać proces terapeutyczny.

Psychoterapeutka: Magdalena Luboradzka