Problemy i dysfunkcje seksuologiczne

Problemy i dysfunkcje seksuologiczne

Pierwsza wizyta u seksuologa stanowi problem dla wielu osób, może budzić stres, napięcie i niepewność oraz skrępowanie. Często jest odkładana na później z nadzieją, że problem sam minie.

Zaburzenia seksualne mogą mieć różną naturę (zarówno psychogenną jak i fizjologiczną, czasem zaś psychofizjologiczną), dlatego tak ważny jest kontakt ze specjalistą, który będzie mógł ocenić, jaka forma pomocy jest wskazana.

Seksualność to ważny elementy życia każdego człowieka na każdym etapie jego życia. Dlatego problemy natury seksualnej stanowią źródło wielu zmartwień, cierpienia i niezadowolenia w codziennym funkcjonowaniu. Jest to temat istotny, ale jednocześnie stresujący i wstydliwy.  Problemy w sferze seksualnej często rzutują na inne sfery naszego życia np. relacje partnerskie, tworzenie bliskości czy nastrój. Nasilające się trudności seksualne powodują narastanie poczucia frustracji.

Pierwsza wizyta u psychoterapeuty-seksuologa stanowi problem dla wielu osób, może budzić stres, napięcie i niepewność oraz skrępowanie. Często jest odkładana na później z nadzieją, że problem sam minie. Zaburzenia seksualne mogą mieć różną naturę (zarówno psychogenną jak i fizjologiczną, czasem zaś psychofizjologiczną), dlatego tak ważny jest kontakt ze specjalistą, który będzie mógł ocenić, jaka forma pomocy jest wskazana.

Do psychoterapeuty-seksuologa warto udać się wówczas, kiedy nie odczuwamy satysfakcji z życia seksualnego lub zaburzone są funkcje seksualne: brak lub utrata potrzeb seksualnych, osłabienie popędu seksualnego, nadmierny popęd seksualny, zaburzenia erekcji oraz przedwczesny/opóźniony wytrysk (mężczyźni) i zaburzenia nawilżenia (kobiety) oraz zaburzenia związane z bólem. Wiele osób cierpi z powodu niejasności, co do orientacji seksualnej oraz problemów związanych z akceptacją swojej seksualności.

Wizyta u psychoterapeuty-seksuologa stwarza przede wszystkim możliwość zweryfikowania problemów oraz pracy nad ich rozwiązaniem. W czasie wizyty u seksuologa zostanie zebrany wywiad, który służy do możliwie jak najlepszego zrozumienia danego problemu. Pytania dotyczą przede wszystkim seksualności – doświadczeń seksualnych, odczuć związanych z tą sferą, relacji partnerskich, ale również rozwoju uwzględniając aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne oraz społeczne. Wizyta u seksuologa daje również możliwość zadania pytań specjaliście i rozwiania swoich wątpliwości.

Potrzeby seksualne są naturalne, a satysfakcjonujące życie seksualne stanowi ważne element naszego życia. Dlatego ważne, aby zwrócić się o pomoc specjalisty, który może pomóc przywrócić poczucie zadowolenia ze swojej seksualności.

Kontakt z psychoterapeutą- seksuologiem może mieć charakter konsultacyjny (kilka spotkań) oraz może mieć formę terapii (regularnych spotkań). Czas konsultacji to 50 minut.

Seksuolożka -psychoterapeutka: Ewelina Michalak.