Psychoterapia par i rodzin

Psychoterapia par i rodzin

Sposób naszego funkcjonowania i przeżywane przez nas problemy należy widzieć w szerokim kontekście związku i układu rodzinnego, w których  żyjemy

Psychoterapia rodzinna (metoda systemowa) polega na pracy psychoterapeuty z członkami rodziny. Sposób funkcjonowania człowieka i przeżywane przez niego problemy należy widzieć w szerokim kontekście układu rodzinnego, w jakim żyje. Zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych bliskich osób. Problemy wychowawcze, szkolne albo objawy psychosomatyczne itp. mogą być dla psychoterapeuty sygnałem, że wsparcia terapeutycznego potrzebuje cały system rodzinny. Pomoc psychoterapeuty polega na pracy z rodziną zmierzającą do zrozumienia procesów emocjonalnych dziejących się w rodzinie i poprawy relacji między najbliższymi.

Każda rodzina jest inna. Nie ma więc jednego identycznego  schematu pracy w ramach tej metody. Metoda ta jest dostosowana do wyjątkowości każdego systemu rodzinnego, z którym pracuje psycholog lub psychoterapeuta rodzinny. Psychoterapia jest prowadzona zgodnie z rytmem rodziny i gotowością do zmiany. Praca psychoterapeuty i rodziny nad zmianą przebiega równolegle na trzech płaszczyznach, tj. sferze emocjonalnej, poznawczej i na poziomie zachowań.

Cała rodzina jest pacjentem. Jej członkowie są zapraszani na serię spotkań, które służą lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w relacjach, takich jak wzajemna komunikacja, ustalanie czytelnych granic, określenie ról, norm postępowania, wyrażanie i przeżywanie emocji, rozwiązywanie konfliktów, komunikowanie oczekiwań, potrzeb i uczuć, umacnianie więzi między poszczególnymi bliskimi.

 

Psychoterapia par

Na psychoterapię prowadzoną w INZPiRO zapraszamy także pary przeżywające trudności i konflikty, chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz swój związek. Na terapię zapraszamy również te pary, które żyją w przekonaniu, że już za późno, bo „wypróbowali wszystko”.

Pacjentem jest małżeństwo albo para, hetero- lub homoseksulana – będąca w związku nieformalnym. Psychoterapeuta pomaga parze zlokalizować źródło trudności i przełamać je poprzez zmianę wzajemnych postaw, sposobów porozumiewania się; także poprzez przyjrzenie się wzajemnie dysfunkcjonalnym sposobom zachowania, prowadzącym często do konfliktów i impasu w związku.

Terapia par umożliwia partnerom konstruktywne rozwiązanie problemów, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienia porozumienia, wyjście z kryzysu, uratowanie związku.

 

Psychoterapia par i rodzin rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami z psychoterapeutą zwanymi konsultacjami. Po nich zostaje zawarty kontrakt psychoterapeutyczny określający nad czym para lub rodzina chce pracować, jak często będzie się spotykała z terapeutą, jak długo będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostają zasady odwołania sesji. W psychoterapii par częstość spotkań psychoterapeuta ustala indywidualnie. Zazwyczaj jest to 50 minut lub 1,5 godziny, co 2 tygodnie. W terapii rodzin spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się zwykle raz na trzy tygodnie.

 

Psychoterapeuci:

Wojciech Trzaskowski (pary i rodziny);

Jakub Lesiak (pary i rodziny).