Pierwsza konsultacja

Pierwsza konsultacja

Niespodziewane zdarzenie boleśnie odciska na naszym wnętrzu? Przerastają nas złożone problemy? Nawarstwiające się od lat drobne lub większe niepowodzenia składają się na ciężar obecnej sytuacji?
Pomocy specjalisty szukamy z różnych powodów.

Dlaczego szukamy pomocy specjalisty i myślimy o wybraniu się na konsultację? Powody mogą być różne. Bywa, że niespodziewane zdarzenie boleśnie odciska na naszym wnętrzu. Czujemy wtedy, że ze wsparciem profesjonalisty będzie nam łatwiej przejść przez to kryzysowe doświadczenie.  Czasem po prostu przerastają nas złożone problemy, a nawarstwiające się od lat drobne niepowodzenia składają się na ciężar obecnej sytuacji.

Często do psychoterapeuty albo do psychiatry zgłaszają się ci, których otoczenie uważa za dobrze funkcjonujących i świetnie dających sobie ze wszystkim radę. Takie osoby zazwyczaj poszukują kontaktu z kimś, kto pomoże im określić problem lub – mówiąc inaczej– zrozumieć intuicyjne powody, dla których szukają pomocy w problemie nie do końca przez siebie nazwanym. Często po prostu szukamy specjalisty od spraw, nad którymi się zwykle nie zastanawiamy. Szukamy warunków do pogłębionej autorefleksji.

W każdej z sytuacji pierwszym krokiem jest konsultacja: rozmowa służąca dostrzeżeniu i zrozumieniu motywacji do szukania pomocy, możliwości rozwoju, wsparcia czy choćby zaspokojenia ciekawości.

Konsultacja służy zrozumieniu sposobu myślenia, który stoi u podstaw tej motywacji.

Drugim ważnym celem konsultacji jest wyciągnięcie wniosków i próba opisowego sformułowania problemu. Osoba, która zgłasza się po pomoc, może dojść do wniosku – z pomocą specjalisty – że nie decyduje się w tym momencie na podjęcie określonej formy pomocy lub przeciwnie, że jest zainteresowana pogłębieniem rozumienia siebie albo choćby zniesieniem przykrych objawów. Jeśli tak się stanie, specjalista zaproponuje określoną formę pomocy lub skieruje do innego specjalisty, który może zaproponować pomoc.